Местна младежка работа и политика

Заложени цели

Областта на действие цели повишаване на информационните кампании и срещи, свързани с изработването и прилагането на младежки политики по места из цяла България, най-вече извън големите градове.

Като цел се поставя развиването и разпространяването на съществуващите добри практики на функциониращи младежки консултативни съвети. Засилване на работа по осъществяване на поставените цели с представители на местната власт и разгръщане на структурния диалог на местно ниво.

Какво е младежка академия?

Младежки академии на НМФ

Като част от работата, в област на действие „Местна младежка политика“, УС на НМФ се стреми да провежда своите заседания в различни населени места, като с това да засили и промотира важността на младежките политики в дадения район.

Чрез организирането на местни „Младежки академия“, НМФ си поставя за цел, развитието на капацитета на младите хора и повишаване на знанията им свързани с младежкия сектор и възможността за реализиране на техните идеи. Различните събития осъществявани в по–малките насели местя, целят развитието на потенциала на младежите, придобиване на нови умения и компетенции, както и даване гласност на проблемите на младите, а чрез дискусии и дебати и намиране на решения за тях.

Прочети повече за младежките академии

При реализирането на целите в област на действие „Местна младежка политика“ се включват всички останали приоритети на НМФ – Образование, Гражданска активност, Демографска политика, Здраве и физическа активност,Младежка заетост и Устойчиво развитие. Именно поради всеобхватността на областта на действие реализирането на всеки един, свързан с приоритеите на НМФ проект, на местно и национално ниво, спомогна за развитието на местните младежки политики .

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.