Основни принципи и работа на НМФ за популяризирането на Структрния диалог в страната

Национален младежки форум координира работата на Националната работна група по структурния диалог, администрирана от Министерство на образованието, младежта и науката. Основната роля на НМФ се изразява в:

  • консултиране на анкетите, предоставени на Европейско ниво и адаптирането им на език, близък и разбираем за младежите;
  • изпращане на анкетата до организациите-членове на НМФ и партньорски организации;
  • осъществяване на директен контакт с Европейския управителен комитет на процеса (председателстван от Европейски младежки форум, Европейска комисия и правителство на председателстваща ЕС страна);
  • участие в младежките срещи на Европейските председателства на ЕС и обмен на практики с други страни по темата;
  • реализиране на съвместни проекти по темата с Национални младежки съвети от Европа.

Основни принципи

Структурираният диалог е дискусия между млади хора и създатели на политики по различни теми, чиято цел е да се гарантира, че мнението на младите хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта.

Темите на дискусиите се определят на европейско равнище от министрите, отговарящи за младежта. След това комисия от представители на страните от настоящата тройка председателства на ЕС, Европейската комисия и Европейския младежки форум поема отговорност за координирането на процеса и вземането на решения относно въпроси, които се задават на младите хора в Европа два пъти в годината.

Може да намерите повече информация по темите за Структурен диалог и тяхното развитие на националната платформа за Структурен диалог.

Прочети повече

Информация на европейско ниво

Информация за структурния диалог и неговите основни принципи може да отркиете на сайта на Европейската комисия, в подсекция младеж.

Както и на сайта на Европейски младежки форум

Резултати от структурния диалог

Какъв е резултатът?

Резултатите от националните консултации и всякакви други допълнителни становища от международни младежки организации се събират в основни документи за младежките конференции на ЕС, където младежки представители и създатели на политики имат възможност да работят заедно и да отправят едно общо послание към ЕС. Младежките конференции на ЕС се провеждат два пъти в годината и техен домакин е страната, която председателства Съюза.

По принцип председателстващата ЕС страна поддържа препоръките на своята младежка конференция на ЕС и ги представя на Съвета на Европейския съюз, за да се гарантира, че те ще бъдат взети предвид в резолюциите на Съвета или в заключенията, приемани от министрите на младежта на страните от ЕС.

Препоръките на конференцията също така се използват от Европейската комисия с оглед на развитието на нейните политики в бъдеще.

Всеки цикъл е обвързан с анкетни проучвания насочени към младите хора. 

Анкета

Какво е направено досега?

Досега са проведени три пълни цикъла на структуриран диалог. В първия участваха председателстващите ЕС Испания, Белгия и Унгария, а темата бе младежката заетост. Във втория се включиха Кипър, Дания и Полша, които избраха за тема участието на младежта в демократичния живот.

Третият цикъл на структурирания диалог се състоя по времето, когато ЕС бе председателстван от Ирландия, Литва и Гърция. Темата на този цикъл бе социалното приобщаване и на всеки 6 месеца се провеждаше консултация, която се основаваше на резултатите от предходната.

Как да участвате?

Всяка страна управлява процеса на консултации по свой начин с оглед на нуждите на младите хора в нея. Ако искате да участвате, можете да се свържете с националната работна група във вашата страна за повече подробности.

Процесът на структуриран диалог стъпка по стъпка от Бианка Фарагау във Vimeo.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.