Цели

Област на действие Доброволчество

Доброволчеството като стратегически приоритет за НМФ:

Имайки предвид значението на доброволчеството във всички сфери на обществения живот, Национален младежки форум (НМФ) идентифицира доброволчеството, като значим фактор за развитието на младите хора в България, социалното включване, активно гражданство и развитие на обществото в по-широк смисъл.

Заради това според нас доброволческата дейност трябва да се разглежда, като жизненоважно измерение на социалния и демократичен живот, а не просто да се оценяват услугите, които тя предоставя или дейностите, които улеснява.

Какво целим

- популяризиране и развитие на доброволчеството в своите Стратегически приоритети за периода 2011-2018 година;

- насърчаване на участието на младите хора, младежките организации и ангажиране с подкрепа и конкретни действия за доброволчеството от всички отговорни институции;

- отдаваме особено значение на доброволчеството в областта на развитието на неформалното образование;

- участие в регламентирането на правната рамка за развитието на доброволчеството в България - през 2013 година бе внесен проектозакон за доброволчеството. За НМФ е от изключителна важност да заяви и обоснове категорично елементите, които този закон неминуемо трябва да включва, за да функционира ефективно спрямо нуждите на сектора.

Доброволчеството според НМФ

Вземайки предвид актуалните нормативни документи по темата за доброволчеството, НМФ определя доброволчески дейности като тези, които покриват следните условия:

 • Извършени от някого на принципа на свободната и лична воля и включват ангажимент на време и ресурс в полза на другиго или на обществото като цяло;
 • Не се извършват от лице срещу възнаграждение, но може да включват възстановяване на разходи, директно свързани с дейността;
 • Инициативата е с некомерсиална цел и в повечето случаи се предприема от неправителствени/нестопански организации, затова и не е обвързана с печалба;
 • Доброволческите дейности трябва да бъдат ясно разграничени от платена работа и не трябва в никакъв случай да се явяват като нейна замяна. Те не трябва да възпроизвеждат неравенство на половете в платения и неплатения труд и не могат да насърчават намаляването на служителите и на работното време или отстраняване от пазара на труда;

Последни дейности

 • КРЪГЛА МАСА „ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО. А СЕГА НАКЪДЕ“, ГР. СОФИЯ, 4 декември 2015 г.
 • Политически документи:
 • Позиция относно доброволчеството
 • Позиция ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ на УС на Национален младежки форум по текстовете на Проект на Закон за Доброволчеството
 • ДЕКЛАРАЦИЯ относно развитието на Доброволчеството в България

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.