Как работи НМФ

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации.

МИСИЯ НА НМФ

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Основна целева група на организацията са младите хора, членове на Национален младежки форум – над 110 000 души. Платормата има няколко източника на финансиране: членски внос, дарения и финансиране от частни, обществени, държавни, европейски донорски програми.

КОЙ КОЙ Е В НМФ?

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Най-висшият орган на Национален младежки форум е Общото събрание на членовете на НМФ, в което участват представители на всички организации-членове. По време на общото събрание се разглеждат становища и се взимат решения относно позицията на организацията по различни въпроси и се дават направления за това, в каква посока да се развива дейността на НМФ. Събирането на всички членове се провежда два пъти годишно. Като на едно от тях се избират председател, зам. председатели и членове на Управителният съвет. Така НМФ избира своята изпълнителна власт, която рализира дейността на организацията през годината. Общото събрание одобрява и работен план, който управителният съвет следва.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ролята на управителния съвет е да изпълнява волята на Общото събрание, приело Стратегически приоритети на организацията 2011-2018, работен план за всяка година и други решения и становища. Управителният съвет има 13 членове, един от тях председател и двама заместник-председатели. Десетимата членове на управителния съвет са от различните квоти разпределени между няколко типа младежки организации – международни (техни клонове и членове), национални, политически и местни младежки организации.

Виж още за борда на НМФ и неговите членове тук.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Контролната комсия на НМФ е орган, в чийто състав влизат избрани от Общото събрание 5 души младежи, които следят за изпълнението на уставът на организацията и съдействат за спазването на принципите, възприети от устава на НМФ. Една от важните задачи на Контролната комисия е проучването на канидатите за членове на НМФ и представянето на становище пред Общото събрание, относно покриването на критериите за членство в НМФ.

ДОБРОВОЛЦИ

Съгласно Стратегически приоритети на организацията 2011-2018, НМФ има формирани 6 доброволчески работни групи по приоритети, както следва: образование, гражданско участие, демографска политика, социално включване и борба с бедността, здраве и физическа активност, младежка заетост, устойчиво развитие.

Общият брой доброволци в различните органи и работни групи на НМФ надхвърля 50 души от цялата страна.

НМФ приветства всеки един млад човек, който проявява интерес към работата на организацията, да се присъедини към екипа на НМФ. За допълнителна инфомация можете да се свържете с: secretariat@nmf.bg.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Национален младежки форум има има свой административен орган, в лицето на Главният секретар, който се назначава от Председателя на организацията.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.