Всички новини

Становище на НМФ във връзка с нуждата от промяна на Национална програма за младежта

Rate this item
(0 votes)

Във връзка с инициативата на Национален младежки форум за актуализиране на Национална програма за младежта и повишаване на капацитета ѝ за работа с младежи и с различни бенефициенти, публикуваме Становище по темата. 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:  Национална програма за младежта с програмен период 2017-2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАЛЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДАНОВА,

 

Национален младежки форум (НМФ) е най-голяма младежка платформа на младежки организации в България, обединяваща 48 младежки организации с основна цел насърчаване на младежкото включване в процесите на взимане на решения на местно, национално и европейско ниво.

През 2017 година Управителния съвет на НМФ проведе изнесени заседания в над 10 града от страната, в рамките на които се срещна с представители на местната власт, младежки организации и организации от  МИКЦ мрежата като ефективен партньор при работа с младежи на местно ниво.

С оглед проведени срещи с младежки организации, които са кандидатствали и/или изпълняват проекти по Национална програма за младежта в двете Подпограма 1 “Младежки информационно-консултантски центрове” и Подпограма 2 ”Национални младежки инициативи и кампании” бихме искали да изведем нуждата от актуализация на програмата на ниво кандидидастване, изпълнение и отчитане на дейностите и резултатите по Програмата.

Като платформа, обединяваща младежки организации и разпозната като устойчив партньор при провеждане на младежки политики на местно, национално и европейско ниво, апелираме за острата нужда от провеждане на среща и консолидиране на мненията на неправителствените организации и в частност на младежките организации като партньори в проекта.

За тази цел предлагаме Министерство на младежта и спорта да организира среща между организации-бенефициенти, представители на Министерство на младежта и спорта,  екипа, който работи тясно по Национална програма на младежта и Национален младежки форум, с цел извеждане на следните промени:

  1. Основните промени, които трябва да претърпи програмата на ниво кандидатстване и документация за кандидатстване.
  2. Ревизиране на административните процедури за отчитане на резултати от програмата и събиране на данни за включените младежи.
  3. Да се вземат под внимание мненията и препоръките, които бенефициентите по програмата имат в насока подобряване ефективността на Национална програма за младежта 2017-2022.

Осъзнаваме, че процесът на включване на младите хора в консултирането, изготвянето и провеждането на младежки политики е обвързан с постоянни и последователни усилия от всички заинтересовани страни, както и че отнема време.

Взимаме предвид заетостта на експертите от Министерство на младежта и спорта, обвързани с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. За всичко това ние, като млади и активни граждани поздравяваме усилията на всички включени от Министерство на младежта и спорта.

Наред с това обаче смятаме, че необходимостта от такава среща  по двете подпрограми ще спомогне както за повишаване на имиджа на Министерство на младежта и спорта на национално и местно ниво, така и ще повиши капацитета на програмата, за да обхваща ефективно и ефикасно повече млади хора от страната.

В контекста на целите на Структурния диалог ще се радваме да работим заедно с Вас и всички заинтересовани страни по програмата с цел ревизия и актуализация на текущата Национална програма за младежта.

Лице за контакт: Георги Мерджанов 

+359 988 93 05 05 

Read 974 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.