Всички новини

Становище на НМФ във връзка писмото на заместник-министър Таня Михайлова до началниците на Регионалните управления по образование във връзка с посещения на представители на неправителствени организации в училищата

Rate this item
(2 votes)

Във връзка с писмото на заместник-министър Таня Михайлова до началниците на Регионалните управления по образование във връзка с посещения на представители на неправителствени организации в училищата, от Национален младежки форум публикуваме становище, с което можете да се запознаете тук:

 

СТАНОВИЩЕ

 

ОТНОСНО:  ПИСМО № 9105-390 /17.11.2017 НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Национален младежки форум (НМФ) е най-голяма платформа на младежки организации в България, обединяваща 48 младежки организации с основна цел насърчаване на младежкото включване в процесите на взимане на решения на местно, национално и европейско ниво. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и като такъв следва да бъде разпознат като Националния младежки съвет на Република България.

Повод за настоящото писмо към Вас е писмо с  № 9105-390 /17.11.2017 на заместник-министър Таня Михайлова до началниците на Регионалните управления по образование във връзка с посещения на представители на неправителствени организации в училищата.

Считаме, че това писмо на първо място ограничава и затруднява достъпа на гражданските организации, но също така подкопава авторитета и професионализма на неправителствените организации в България. Неправителствените организации и в частност младежките организации са припознати като партньори в образователния процес от Съвета на Европа, Европейския съюз, но също така и съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование. Също така, неправителствените организации в България са доказали своята работа през последните над 20 години и вярваме, че са равностоен и пълноценен партньор в обучението на деца и младежи. Липсата на контекст и недостатъчни детайли в горепосоченото писмо предполагат провокативен и интерпретативен характер и бихме желали ситуацията да бъде изяснена в контекста на нуждата от  цялостния подход в образование и връзката между формалното и неформално  образование.

Притеснителен е и факта, че съгласно това писмо се отнема автономността училища в  образователния процес и се централизира образователната система като бъдат иззети функциите и правомощията на директора на самото училище, което пряко противоречи на разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование.

Настояваме да бъде проведена среща с всички заинтересовани страни, която да изясни ситуацията и да послужи като възможност неправителствения и правителствен сектор да започнат съвместна работа с цел определянето на критерии и стандарти при работа и обучение на деца и младежи.

Национален младежки форум като платформа на 48 младежки организации заедно със своите партньорски организации, призовава Министерство на образованието и науката горепосоченото писмо да получи опровержение и да бъде отменено, тъй като е в разрез с разпоредбите на ЗПУО и да бъдат информирани всички страни в процеса - РУО, училища, директори, родители, представители на неправителствения сектор и обществото като цяло.

 

Read 1982 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.