Всички новини

Изявление на Национален младежки форум относно младежкото участие и проведената Европейска младежка конференция в София

Rate this item
(0 votes)

Представяме на Вашето внимание изявлението на Национален младежки форум относно младежкото участие и проведената Европейска младежка конференция в София. Запис от пресконференцията на Национален младежки форум, "Заслушай се!" и Младежката организация на Съюза на глухите в България от 26.04.2018 г. можете да намерите тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_pio04arc


Ние от Национален младежки форум, платформа, която обединява 49 младежки организации и има за своя мисия включването на младите хора и младежките организации в обществено-политическия живот на страна, вярваме, че Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е исторически момент за страната ни и възможност тя да изпълни ангажиментите си като равностоен партньор. 

Национален младежки форум е пълноправен член на Европейския младежки форум, платформа, обединяваща младежки организации в Европа и представляваща гласа на над 15 милиона млади европейци.

 След редица статии в националните и европейските медии по повод проведената Европейската младежка конференция в периода 16-19 април 2018г. считаме, че разговорът се измести от неговата основна тема – младежко участие и създаване на младежки политики.

 Ние искаме да заявим ясно на висок глас, че младите хора трябва да бъдат част от процесите на вземане на решение в България и цяла Европа като равноправни партньори. По време на Европейската младежка конференция в София, младите хора от Европа бяха поставени в ролята на слушатели и бяха изключени от големите дискусии. Ние от Национален младежки форум искаме да върнем фокуса на обществото върху младежкото участие и да внесем яснота, относно процеса на Структурен диалог и ролите на отделните партньори в него.

 Европейската младежка конференция е част от европейския процес, наречен Структурен диалог. Структурният диалог позволява на младите хора и институциите на европейско и национално ниво да работят заедно и да създават решения заедно. Процесът се управлява съвместно от:

·       Европейски комитет по управление, председателстван от Европейския младежки форум – платформа, обединяваща младежки организации в Европа и представляваща гласа на над 15 милиона млади европейци;

·       Европейската комисия;

·       Представители на министерствата за младежта и националните младежки съвети, членове на Европейския младежки форум, от Триото.

 Страните, участващи в Триото, в периода 01.06.2017-31.12.2018 година са Естония, България и Австрия. От страна на България в Европейския комитет за управление участват  Министерство на младежта и спорта и Национален младежки форум. От своя страна Националният младежки форум е пълноправен член на Европейския младежки форум. Процесът на Структурния диалог има конкретна  рамка на изпълнение.

 Европейската младежка конференция в София е втора фаза от работата на това Трио. Първата беше в Талин през октомври 2017 г., където започна процесът по изпълнение на Структурния диалог, а третата ще бъде във Виена през септември 2018 г., където той ще навлезе във финалната си фаза. И трите конференции се подкрепят финансово от Европейската комисия, като проектите за тяхното провеждане се изготвят от ресорните министерства за младежта. 

 В работата си с Министерството на младежта и спорта през годините често сме имали различни гледни точки и въпреки това винаги сме успявали да намерим общ език и да работим заедно за младежките политики в България. Процесът по подготовката на Европейската младежка конференция и работата в  Националната работна група по Структурен диалог  вървеше гладко до началото на 2018 г. Пример за това са редица предложения, внесени от нас и подкрепени от колегите от Естония, Австрия и Европейския младежки форум. След назначаването през януари на г-н Петър Младенов за началник на отдел в  Дирекция “Младежки политики” , диалогът между партньорите в процеса на подготовка на конференцията  започна да изпитва сериозни затруднения, посочени подробно в становището ни от 24 април 2018 г. Това доведе до нарушаване на рамката за изпълнение на Структурния диалог, както и до реакцията на Европейския младежки форум и редица европейски партньори.

 Ние сме младите хора на Европа и искаме да участваме в създаването на визията и решенията за развитие на Европейския съюз. По време на Европейската младежка конференция в София ние, младите хора на Европа, бяхме поставени в ролята на слушатели и бяха изключени от големите дискусии. Изключването на представителите на Европейския младежки форум също показа липсата на разбиране какво е младежкото участие и младежко представителство на практика.

 През последните три години Национален младежки форум и Министерство на младежта са били успешни партньори в различни инициативи и кампании, свързани с младите хора, напр. Наръчника за ученическо самоуправление (2017), Национална конференция Структурен диалог (2015 и 2016), честването на 12 август – Ден на младежта (от 2010 до днес) и др. Ние продължаваме да подкрепяме  всяко усилие, насочено към по-добри политики за младите хора. Ето защо вярваме, че държавата ще отчете своите грешки при организирането на Европейската младежка конференция в София и ще поднови сътрудничеството си с нас и организациите, които представляваме. Ето и непосредствените задачи, които трябва да изпълним заедно:

1.     Разработване на механизми за реално младежко участие на местно и национално ниво;

2.     Актуализиране на Националната програма за младежта и съпътстващите я поднормативни актове, включително и процедурите за финансиране на младежките организации в България;

3.     Актуализиране на Националната стратегия за младежта (2014-2020); 

4.     Работим съвместно за застъпничеството на Европейските младежки цели и включването им в следващата Европейската младежка стратегия в края на 2018 г. 

 

 

Read 1431 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.