Всички новини

The National Youth Forum – Bulgaria /NYF/ in collaboration with the National Youth Councils of Italy, Spain and Portugal in organising the closing International Youth Conference: “Civic education – a tool for active society”, which will focus on the development of the civic education across Europe.

Между 14 и 22 октомври 2017 година се проведе Международния фестивал на младежта и студентите в Русия. Международното събитие събра на едно място над 28 000 участници от над 150 страни. Фестивалът се проведе в Сочи, както и в редица градове в Русия, които бяха част от регионалната програма на фестивала. България бе представена от над 100 участници. 

В периода 5-7 ноември в Брюксел се проведе заключителната Конференция на Европейската младежка карта по повод представянето на препоръки към следващата Европейска младежка стратегия.

Уважаеми колеги,
Уважаеми организации-членове, 

Във връзка с предстоящото Отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум на 16 и 17 декември 2017 в град София, прикачено Ви предоставяме всички необходими материали за провеждането му, постъпили към момента, както следва: 
1. Покана за свикване на Общо събрание
2. Работна програма с разпределение на работните групи и часове на заседанието
3. Номинации за председател, заместник-председатели, членове на УС и КК.
4. Отчет за дейността на Управителния съвет
5. Отчет за дейността на Контролна комисия
6. Предложения за промени в Устава
7. Декларация за младежките пространства 
8. Проект на стратегическите приоритети на Национален младежки форум (2019-2026)
9. Работен план за 2018 (чернова) 
  
Кореспонденцията по въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, се провежда с този електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: control.commission@nmf.bg

Във връзка с инициативата на Национален младежки форум за актуализиране на Национална програма за младежта и повишаване на капацитета ѝ за работа с младежи и с различни бенефициенти, публикуваме Становище по темата. 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:  Национална програма за младежта с програмен период 2017-2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАЛЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДАНОВА,

 

Национален младежки форум (НМФ) е най-голяма младежка платформа на младежки организации в България, обединяваща 48 младежки организации с основна цел насърчаване на младежкото включване в процесите на взимане на решения на местно, национално и европейско ниво.

През 2017 година Управителния съвет на НМФ проведе изнесени заседания в над 10 града от страната, в рамките на които се срещна с представители на местната власт, младежки организации и организации от  МИКЦ мрежата като ефективен партньор при работа с младежи на местно ниво.

С оглед проведени срещи с младежки организации, които са кандидатствали и/или изпълняват проекти по Национална програма за младежта в двете Подпограма 1 “Младежки информационно-консултантски центрове” и Подпограма 2 ”Национални младежки инициативи и кампании” бихме искали да изведем нуждата от актуализация на програмата на ниво кандидидастване, изпълнение и отчитане на дейностите и резултатите по Програмата.

Като платформа, обединяваща младежки организации и разпозната като устойчив партньор при провеждане на младежки политики на местно, национално и европейско ниво, апелираме за острата нужда от провеждане на среща и консолидиране на мненията на неправителствените организации и в частност на младежките организации като партньори в проекта.

За тази цел предлагаме Министерство на младежта и спорта да организира среща между организации-бенефициенти, представители на Министерство на младежта и спорта,  екипа, който работи тясно по Национална програма на младежта и Национален младежки форум, с цел извеждане на следните промени:

  1. Основните промени, които трябва да претърпи програмата на ниво кандидатстване и документация за кандидатстване.
  2. Ревизиране на административните процедури за отчитане на резултати от програмата и събиране на данни за включените младежи.
  3. Да се вземат под внимание мненията и препоръките, които бенефициентите по програмата имат в насока подобряване ефективността на Национална програма за младежта 2017-2022.

Осъзнаваме, че процесът на включване на младите хора в консултирането, изготвянето и провеждането на младежки политики е обвързан с постоянни и последователни усилия от всички заинтересовани страни, както и че отнема време.

Взимаме предвид заетостта на експертите от Министерство на младежта и спорта, обвързани с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. За всичко това ние, като млади и активни граждани поздравяваме усилията на всички включени от Министерство на младежта и спорта.

Наред с това обаче смятаме, че необходимостта от такава среща  по двете подпрограми ще спомогне както за повишаване на имиджа на Министерство на младежта и спорта на национално и местно ниво, така и ще повиши капацитета на програмата, за да обхваща ефективно и ефикасно повече млади хора от страната.

В контекста на целите на Структурния диалог ще се радваме да работим заедно с Вас и всички заинтересовани страни по програмата с цел ревизия и актуализация на текущата Национална програма за младежта.

Лице за контакт: Георги Мерджанов 

+359 988 93 05 05 

В периода между 23 и 26 октомври 2017 година в Талин се проведе първата Европейска младежка конференция от шестия цикъл на Структурен диалог с тема „Младите хора в Европа – какво следва?“. Цикълът се съсредоточава върху включването на младите хора в разписването на следващата Европейска младежка стратегия, както и реконструирането на Структурен диалог като процес на европейско ниво. Темите, които конференцията засегна, са бъдещето на младите и младежката общност в ЕС, “smart” младежката работа, както и доброволчеството и новосъзданения еврокорпус за солидарност. Българската делегация се състоя от представители на Министерство на младежта и спорта, както и младежките делегати, избрани от междуведомствената работна група за Структурен диалог – Александра Василева, Полина-Калина Брогле и Райчо Райчев, член на УС на НМФ . Представители на Варна – Европейска младежка столица бяха Лилия Еленкова и Сергей Петров.

Конференцията бе открита от Юрий Рутас, министър-председател на Естония, като веднага след това последва дискусия с г-н Кейт Касеметс - Началник на представителството на ЕК в Естония, Луис Мартинес - председател на Европейски младежки форум, г-жа Анет Манисте – представител на Еразъм + и “Change Мakers Network”, както и г-н Петър Младенов от българското Mинистерство на младежта и спорта.
С цел да надградят откриващата дискусия, участниците в конференцията споделиха опит, свързан с най-големите и често срещани предизвикателства за младите хора. Те очертаха образованието, мобилността, менталното здраве, включването и участието на младите хора като най-значими направления.

Вторият ден продължи с младежки фестивал, където младите хора трябваше да изобретят инсталации, постери и вестници с цел да промотират темите, набелязани от  първия ден. Младежкият фестивал продължи във формата на конференцията, а именно младите хора да се самоорганизират. Всеки участник на конференцията имаше възможност да проведе workshop на избрана от него тема. Българската делегация се прояви като една активните и повдигна темите за младежкото участие, воден от Сергей Петров, и Миграцията и ролята на младежките организации, домакинствана от Александра Василева. Лилия Еленкова от своя страна води workshop за разпознаването и валидирането на компетенции от неформалното образование, а Райчо Райчев постави младежките пространства като основен елемент в изграждането на общности и включването на младите хора. Денят приключи с официална вечеря, където участниците бяха поздравени от Президента на Естония г-жа Керсти Калюлайд.

Третият и последен ден имаше за цел да обобщи резултатите и да ги представи на еврокомисаря по образование, култура, спорт и млади хора г-н Тибор Наврачич. По традиция конференцията завърши с предаване на щафетата на следващите домакини. „България е наред“, каза Райчо Райчев, член на УС на НМФ, който прие председателството от естонците от името на Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта. В речта си Райчо поздрави домакините за добрата работа, свършена около председателството и покани всички присъстващи на 16-19 април в София, където ще се проведе втората конференция от цикъла и ще бъдат изработени така наречените младежки цели.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.