Всички новини

Щастливи сме да ви съобщим, че НМФ има ново ръководство в състав:

 • Илина Мутафчиева - председател;
 • Александра Мирчева – зам. председател;
 • Георги Мерджанов - зам. председател;

Новоизбраните членове на Управителен съвет са:

 • Елина Райнова
 • Благовеста Андонова
 • Мина Кутева
 • Десислава Янева
 • Райчо Райчев
 • Станислав Морфов
 • Георги Гълъбов
 • Найден Рашков
 • Емил Стоименов
 • Рахим Юмерефенди

За членове на Контролна комисия бяха избрани:

 • Симона Иванова
 • Джафер Саатчъ
 • Кристиан Димитров
 • Миладин Рангелов
 • Станислав Мъжгълов

Ще може да комуникирате директно с тях чрез новосъздадения имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Пожелаваме попътен вятър и бурно море от позитивни емоции. 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 17 декември (събота) 2016 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

16-ти декември (петък) от 14.00 часа
Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

17-ти декември (събота) от 10.00 часа
ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2016 г.;
2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК
3. Промени в Устава на НМФ
4. Избор на Председател
5. Избор на Заместник-председатели
6. Избор на членове на Управителния съвет
7. Избор на членове на Контролната комисия
8. Приемане на нови организации-членове
9. Приемане на годишен план за работа през 2017г.
10. Приемане на позиции и становища
11. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.


С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ

Национален младежки форум отправя покана за включване в Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“, която ще се проведе между 20-22 ноември 2016г.в гр. София.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Кръглата маса си поставя за основна цел да събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които да дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България и ще имат възможността да се включат в структурен диалог с политически представители.

По време на Кръглата маса „Перспективи пред доброволчеството в България“ участниците ще участват в разработването на Национална стратегия за популяризиране и развитие на Доброволчеството, както и популяризиране на ползите от него. В тази връзка е предвидено сключване намеморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни по темата (НПО сектор, бизнес, медии, администрация, образователни институции, други).

За да се включите в Кръглата маса е необходимо да попълните следната форма за регистрация не по-късно от 23:59ч. на 15 ноември 2016г.: https://goo.gl/forms/0WskJ8zXFH602NME2

Кръглата маса е с режим на ОТВОРЕНИ ВРАТИ за всички панели!

Разходи за настаняване ще бъдат покрити само на одобрените за участие представители извън София, попълнили формата за регистрация.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Поканата е насочена към

- председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически представителства)

- представители на медии

- представители на бизнеса

- политически представители и експерти


РЕГИСТРАЦИЯ

Желаещите да участват следва да попълнят горепосочения онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 23:59 ч. на 14-ти ноември 2016 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 15 ноември 2016 г.

Предварителната програма на събитието можете да видите тук: https://goo.gl/forms/nL0d5cJsxwdNjjBk2


Събитието се реализира в партньорство и с подкрепата на Фондация "Фридрих Еберт".

За повече информация: email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; тел: +359876306042

 

Национален младежки форум отправя покана за участие в Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България“, която ще се проведе от 24-ти до 26-ти Ноември 2016г., в гр. София.

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната младежка конференция “Младите хора в съвременна България“ ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират заедно темите, свързани с  осъществяването на политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, както и участието на младите хора в процеса на взимане на решение по въпросите, които ги засягат. Основна цел на събитието е поставянето на акцент върху важността от развитието на младежките политики, осъществяването на структурен диалог между младежки представители и представители на администрацията, а също така и формулирането на конкретни препоръки за представяне пред отговорните институции и отстоявани от младежките организации. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в конференцията могат да бъдат :

 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • младежки работници

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 00:00 часа на 19-ти ноември 2016 г. 

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 20-ти ноември 2016 г.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи за събитието:

 1. Предварителна програма

На 19 октомври 2016г. в гр. София ще се проведе Национална младежка конференция на тема „Медии – автентичност и реалност”, организирана от Дружество за ООН в България в партньорство с Асоциация за подпомагане на академичната общност, Младежкия съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната младежка конференция цели да запознае млади хора от цялата страна с ролята на медиите в демократичния живот и техните възможности за участие. Организаторите са си поставили за цел да съберат на едно място 100 активни младежи заедно с представители на медиите в България. По време на срещата ще има дискусии и модерация, която да насочва вниманието на участниците как могат да постигат качество и истинност на информацията, която получават. За целта ще бъде направено:

 • представяне на теория по зададената тема от академичната среда и развитие на фактологична картина в младите хора
 • представяне на традиционни медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
 • представяне на новите медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
 • представяне на нови инструменти – Twitter и др.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в конференцията могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • Младежки работници, докторанти, студенти и ученици.
 • Млади журналисти

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php) не по-късно от 17:00 часа на 07 Октомври (петък) 2016 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите!

Разходите за пътни в едната посока са за сметка на организаторите!

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 10-ти октомври 2016 г.

Не пропускай да участваш в най-голямото младежко събитие в България.

Национална конференция: „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазар на труда.“  с регистрация до 19 септември.

Над 100 участника ще бъдат активно включени в разработването на препоръки за необходимите умения, които младите хора следва да притежават, за да бъдат активни граждани и да постигнат своя пълен потенциал, както за реализация на пазара на труда, така и като инициатори на идеи и социални проекти.

Концепция

Тази година, Национален младежки форум в партньорство с МСМРБ и със сътрудничеството на Фондация "Фридрих Еберт" целят да поканят над 100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии, с идеята да посочат основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Темата поставя акцент върху компетенциите, необходими на младите хора да разгърнат потенциала си като активни и уверени граждани – развитие на основни умения за реализиране на пазара на труда и придобиване на грамотност в цифровите технологии.

По-време на панелите ще се дефинират цифровите и трансверсални умения. Какво е тяхното предназначение и къде могат да се придобият. Основна информация за европейския и национален пазар на труда и как да се възползваме от неговите предимства. Ще се изведе значението на младежките зони и споделената инфраструктура за развитието и консолидирането на умения и потенциал. Ще бъде предоставена информация за предприемачески програми и държавни механизми за финансиране на проекти и идеи.

Лекторите в панелите са международни и национални предприемачи в областта на ИКТ сектора и развитието на социални умения, представители на министерства и агенции.

В конференцията могат да участват представители на бизнес организации, младежки организации и представители на НПО сектора, активни граждани.

Критерии за участие:  Няма специфично изискване за участие. Участниците могат да бъдат както в целия спектър на йерархията на своите организации - ръководни функции, доброволци, инициатори на идеи, които не представляват организация.

Във връзка с XI –тото провеждане на Младежко изложение Варна, всички участници ще имат възможността да представят своите организации, събития, каузи и идеи. Удачно е да се подготвят рекламни материали и интересни неформални игри и/или казуси, с които да се ангажират посетителите на изложението. 

За регистрация:

Регистрацията за събитието ще е активна до 19 септември. Одобрените участници ще бъдат оповестени на 21 септември. За кандидатстване се изисква да попълните следната форма: линк към формата.

Предварителна програма: на събитието може да свалите от тук

Логистична информация и пътни разходи: Разходите по настаняване и храноден ще бъдат покрити от организаторите на събитието. Разходите при пътуване с влак и автобус са покрити в двете посоки.  

На  2-ри октомври  ще се проведе традиционното: XI-то Национално младежко изложение. Изложението ще се състои на пристанището в гр. Варна. Както всяка година младежките организации ще имат свой собствен щанд, на който ще представят своите организации, събития, каузи и ще имат възможността да осъществят контакт помежду си.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.