Portfolio 2 Columns

Финансиране

Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Организацията няма административно финансиране.

Размер на членски внос
Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Организацията няма административно финансиране.

Размера на годишния членски внос на организациите-членове, както следва:

– пълноправни членове – 100 лв.
– асоциирани членове – 50 лв.

Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Съгласно чл. 18 от Устава на организацията:
членският внос е годишен;
– членовете на НМФ са длъжни да плащат членския внос най-късно до 31 март на текущата година и губят правото си на глас в Общото събрание до заплащането му.

Данни за НМФ

Данни за НМФ:
Национален младежки форум
БУЛСТАТ: 176139217
Адрес: София, р-н Средец, бул. “Васил Левски” 35
М.О.Л. Илина Мутафчиева

Банкова инфорамация за НМФ:

Банка ДСК, София
IBAN: BG20 STSA 930000 19788991
BIC: STSABGSF

Банкова Информация

Банкова инфорамация за НМФ:

Банка ДСК, София
IBAN: BG20 STSA 930000 19788991
BIC: STSABGSF

Учствай и ти!

Участвай в развитието на младежкия сектор в България като подкрепиш една от нашите кампании или проекти. Можеш да го направиш не само чрез дарителство, но и като популяризираш информацията или се включиш като наблюдател и доброволец.

Младежки фокус

Младежки фокус е онлайн изданието на Национален младежки форум, който отразява и популяризира как младежките оргнаизации работят с младежи и как се водят младежки политки в страната и Европа.

Научи повече

Структурен диалог в България

През 2016 година в Област на действие, Структурен диалог Национален младежки форум залага популяризирането на срещите между властимащите и активните младежи на местно ниво.

Разгледай

Защо да си корпоративно отговорен?

Достъп до млади активни хора

Като наблюдател по-време на обучения или кампании, по неформален начин може да се досигне до млади хора, които са активни на пазара на труда. Чрез участието на представители на бизнеса във форуми и представяния се разчупват стереотипите относно "връзката между бизнес и образовнаие".

Гражданско образование

Във все по динамичната среда, обусловена от глобализация и технологичен прогрес, обществата забравят своята социална и гражданска отговорност. Обучения, тренинги и кампании изграждат нужни умения за критично мислене, анализ на тема, комуникационни техни и множество други меки умения, които помагат на младите да се справят по-добре с житейските предизвикателства.

Неформално образовнаие в действие

Неформалното образование и неговите подходи започват да се използват все по-широко в корпоративните обучения. Методите му предлагат интеркативни игри от практичен характер и са гъвкави. Така да могат да се приоритизират спрямо изискванията на вскеи бизнес.

Добра практика

Бизнесът ви ще се превърне в добра практика в страната при осъществяване на действия относно младежката безработица, екологичното развитие и популяризирането на корпоративната социална орговорност.

Звено от треньори

Опитни професионалисти в Звеното от треньори на Национален младежки форум ще бъдат заедно с вас при залагане на целите на обучението и при оценка на резултатите вследствие.

Защото е готино

Всеки е бил млад и е искаш светът да му предостави всякакви възможности, защо да не спомогнем за това да се случи по-бързо.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.