Младежка заетост

В направлението Младежка заетост Национален младежки форум отдава особено значение. Осъзнавайки заетостта сред младите хора като основен фактор за благосъстоянието им, НМФ провежда диалог с институциите на национално и европейско ниво. Национален младежки форум счита, че младежката заетост може да бъде значително стимулирана чрез развитието на умения за заетост, осигуряване на форми на образование, които са гъвкави, неформални и стимулират креативността и предприемчивостта на младежите. На преден план НМФ извежда ролята на младежките организации и доброволчеството в стимулирането на специфични умения и компетенции.
Цел: Повишаване на заетостта сред младите хора.
Задачи:
 • Създаване на нормативи, свързани с прилагането на почасовото заплащане;
 • Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на средното образование;
 • Повишаване ефективността на кариерните центрове в системата на висшето образование;
 • Провеждане на мерки за повишаване на уменията за заетост на младите хора;
 • Съдеи?ствие в процеса на диалог между образователните институции и бизнес организациите, с цел промени в учебният процес, програми и съдържание съгласно нуждите на икономиката в България;
 • Иницииране на конструктивен диалог между НМФ и отговорните институции за създаване на условия за стимули и развитие на програми за наемане на млади хора без опит;
 • Насърчаване на предприемаческия дух и инициатива сред младите хора;
 • Насърчаване сътрудничеството между бизнес организациите и университетите в областта на преквалификацията;
 • Популяризиране на програмите за младежка заетост сред младежите и повишаване на тяхната ефективност.
По приоритета МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ Национален младежки форум работи в тясно сътрудничество с Финландско младежко сътрудничество по темите сезонна работа и почасово заплащане.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.